aerial photo of green trees
Kilka słów

Jestem psychologiem (29585).

Magisterium o specjalności psychologia kliniczna uzyskałem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jestem także psychoterapeutą w trakcie procesu szkoleniowego w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stale doskonale się zawodowo poprzez aktywne uczestnictwo w tematycznych konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach.

Odbywam także szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zawodowo jestem związany z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu, gdzie zajmuje mnie praca psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

W ramach prywatnej praktyki psychologicznej zajmuje się pracą z młodzieżą i osobami dorosłymi indywidualnie oraz grupowo. Prowadzę także terapię rodzin i par.

 

Doświadczenie zdobywałem świadcząc usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w:

Poradniach Zdrowia Psychicznego

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Klinicznym Oddziale Stacjonarnym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddziałach Dziennych Terapeutycznych, Psychiatrycznych

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadząc terapię indywidualną, zajęcia grupowe, turnusy, treningi umiejętności społecznych, sesje rodzinne

w ramach współpracy projektowej z Instytutami Badawczymi i Uniwersytetem m.in. przy opracowywaniu narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

w pracy środowiskowej prowadząc indywidualnie pacjentów szpitala oraz ich systemy rodzinne

w Gabinecie Psychoterapii i Seksuologii, prowadząc sesje indywidualne, par, rodzin oraz grupy terapeutyczne

Ukończyłem liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu diagnozy i terapii m.in. dotyczące szeroko pojętej tematyki seksualności człowieka uwzględniając dysfunkcje seksualne, konsekwencje ryzykownych zabaw seksualnych, rozpoznanie i leczenie problemów seksualnych w psychoterapii, seksualności osób borykających się ze wszelakimi niepełnosprawnościami. Profesjonalnej pracy z osobami transpłciowymi i niebinarnymi. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych. Diagnozy rozwoju dziecka w wieku żłobkowym. Terapii behawioralnej tików u dzieci i młodzieży. Pracy terapeutycznej i wsparcia dla osób uzależnionych behawioralnie w tym od patologicznego hazardu. Zjawisk przemocowych w różnych etapach życia. Rozumowani zjawisk związanych z naruszeniem sprawności językowych. Pracy z osobami borykających się z trudnościami natury poznawczej. Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapii ręki. Różnych form terapii zajęciowej. Rozwiązywania problemów i doskonalenia w ramach Cochingu. Technik negocjacyjnych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania sobą w czasie. Technik radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją. Diagnozy osobowości (MMPI2, EPQ-R), inteligencji (WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera), diagnozy neuropsychologicznej.

Członkowstwa

Jestem członkiem zwyczajnym:

Pracuję z godnie etyką i zasadami wymienionych towarzystw. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, pomogę Ci!